CAViA - Guinea Pig
  Damızlıklarımız
  Kafes
  Kuru Ot - Kemirgen Otu
  Kuru Yem
  Pansiyon
  SATILIK Cavia - Guinea Pig
Deney Hayvanı Altlık Malzemeleri
  Doğal Çayır Otu
  Mısır Koçanı Granülü
  Talaş
KEDİ
  Kedi Pansiyonu
  Kedi Taşıma Çantası
  Konserve
  Mama ve Su Kabı
  Oyuncaklar
  Tarak - Fırça
  Yavru Mamaları
  Yetişkin Mamaları
KÖPEK
  Eğitim Aksesuarları
  Konserve
  Köpek Kulubesi
  Köpek Taşıma Kabı
  Mama ve Su Kabı
  Tarak - Fırça
  Tasmalar
  Yavru Mamaları
  Yavru Satışı
  Yetişkin Mamaları
PANSİYON Hizmetleri
  Guinea Pig - Cavia
  Kedi
  Köpek
TAVŞAN
  Alman Devi
 
Arama kriterleri
Fiyat Aralığı
- TL
 
 
28-05-2015
ADIYAMAN DENEY HAYVA...
-A +A ...
Haberi Oku »
 
28-04-2015
Deney Hayvanlarında ...
İyi Bir Üretim Birimi Nasıl Olmalıdır?Hayvanların rahat yaşayabilmesi için;...
Haberi Oku »
 
28-04-2015
Deney Hayvanı Refahı
Deney Hayvanı RefahıDoç.Dr. Yusuf ERGÜN*1. GirişDeneylerde kullanılan deney...
Haberi Oku »
 
28-04-2015
Deney Hayvanları Yön...
KKGM Tarih ve No         : 25.0...
Haberi Oku »
 
27-04-2015
TÜRKİYE’NİN İLK DENE...
TÜRKİYE’NİN İLK DENEY HAYVANLARI TERİMLER SÖZLÜĞÜ ÇIKTIIHA ...
Haberi Oku »
 
27-04-2015
Çukurova Üniversites...
Çukurova Üniversitesi`nde Deney Hayvanları Kullanım Kur...
Haberi Oku »
 
27-04-2015
MEÜ Deney Hayvanları...
MEÜ Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitimleri Tamamlandı11 Temmuz 20...
Haberi Oku »
 
27-04-2015
Deney Hayvanları Bur...
Deney Hayvanları Burada Yetiştirilip Araştırılıyor ...
Haberi Oku »
 
27-04-2015
ESOGÜ`de 15. deney h...
ESOGÜ`de 15. deney hayvanları kullanımı sertifika kursu tamamlandı ...
Haberi Oku »
 
27-04-2015
Bu Merkezde Deney Ya...
Bu Merkezde Deney Yapmak Kolay Değil Çeşitli araştırmaları yapma...
Haberi Oku »
 
27-04-2015
Tıpta çığır açacak m...
Tıpta çığır açacak merkez İzmir`de CEYHAN TORLAK ...
Haberi Oku »
 
27-04-2015
ODܒde Akademisyenle...
ODܒde Akademisyenlere Eğitim Kursu Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi...
Haberi Oku »
 
27-04-2015
07.04.2015 TARİHİ İT...
07.04.2015 TARİHİ İTİBARİ İLE HAYVAN DENEYLERİ MERKEZİ ETİK KURULU TAR...
Haberi Oku »
 
18-04-2015
Deney hayvanları bur...
Deney hayvanları burada yetiştirilip araştırılıyor Eskişehir Osmangazi...
Haberi Oku »
 
18-04-2015
Deney Hayvanları Ara...
Deney Hayvanları Araştırma ve Üretim Merkezi Yapılacak Adıyaman Üniversi...
Haberi Oku »
  Tüm Haberler   
 

Sanal Pet Market,kedi,köpek,mama,eğitim,pansiyon,cavia,guinea pig,satış,bursa pet market,pet shop, köpek resimleri,köpek satış,golden,bursa,aykut bolu,köpek pansiyonu,kopek egitimi kemirgen otu mısır koçanı granülü kemirgen talaşı,deney hayvanı talaşı,deney hayvanı altlık malzemesii - Deney Hayvanları Yönetmeliği
» Deney Hayvanları Yönetmeliği 28-04-2015  

KKGM Tarih ve No         : 25.04.2006, 24

 

Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

 

 

Amaç
Madde 1. Bu talimatın amacı deneysel, araştırma, kontrol, test ve eğitim amaçlı olarak kullanılacak tüm hayvanların bulunduğu laboratuvar, sağlayıcı kuruluş ve araştırma birimlerinin kuruluşu ve yerleşimiyle ilgili fiziki, teknik, sağlık ve hijyenik şartlara uygun kurulması, çalışmaların planlanması, hayvanlarının barındırılmaları, üretilmeleri, doğadan izole edilmeleri, nakledilmeleri, deneylerde kullanılmaları, üzerlerinde gözlem yapılması ile ilgili tüm süreçlerde etik bakımdan kabul edilebilir uygulamaların sınırlarını belirlemek, yapılacak uygulamaları incelemek ve hayvanlarla uğraşacak kişilerin bu sınırlara uygun davranmasını, deney hayvanı üretim, tedarik edici ve uygulayıcı birimlerin kuruluş ve çalışma izinlerine ilişkin esasları belirlemektir.
 
Kapsam
Madde 2. Bu talimat gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarında, deneysel veya diğer bilimsel uygulamalarda deney hayvanlarının üretimi, kullanımını, bir yerden bir yere nakli sırasında uyulması gereken kuralları, teknik ve hijyenik şartları ve bu talimatın hükümlerine uyulmaması durumunda uygulanacak işlemleri, deney hayvanı üretim, tedarik edici ve uygulayıcı birimlerin kuruluş ve çalışma izinlerine ilişkin esasları belirlemeyi kapsar. Deneysel olmayan tarımsal ve klinik veteriner hekimlik uygulamaları kapsam dışındadır.
 
Hukuki Dayanak
Madde 3. Hayvanları Koruma Kanunu, Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik esas alınarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
 
Madde 4. Bu talimatta geçen terimler
Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,
Genel Müdürlük: Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nü,
Yetkili Kurum: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nü
Deney Hayvanı: Bilimsel araştırma, eğitim, deney, kontrol ve test amacıyla kullanılan her türlü omurgalı hayvanı,
Laboratuvar Hayvanı: Yetkili bir kurum tarafından izin verilmiş veya onaylanmış tesislerde; deneylerde kullanılmak amacıyla aynı bakım, beslenme ve barındırma koşullarına sahip, kontrollü ve/veya  kapalı ortamlarda üretilen, bakılan veya deneyde kullanılan omurgalı tür, ırk ve soyları,
Tür: Birbirleriyle üreme yeteneğine sahip ve yavru yetiştirme potansiyelinde olan bireylerin ait olduğu taksonomik birimi,

 

Irk: İzinli olarak deneylerde kullanılmak üzere üretilen deney hayvanı türlerinin alt birimini,
Tesis :Deneysel ve bilimsel amaçlar için kullanılmak üzere omurgalı hayvanlarının üretildikleri, yetiştirildikleri veya barındırıldıkları yerleri,
Laboratuvar : Bilimsel ve diğer bilimsel amaçlarla deney hayvanlarına temel girişimlerin yapıldığı, deney veya diğer bilimsel amaçlarda kullanılmak üzere üretilen hayvanlarının tanı ve tedavi amacıyla muayenelerinin, postmortem incelemelerinin ve koruyucu hekimlik açısından tanısal amaçlı bazı testlerin yapıldığı birimi,
Araştırma Birimi : Deneysel ve diğer bilimsel amaçlarla deney hayvanlarına temel girişimler dışında operasyon gerektiren ve cerrahi uygulama prensiplerini içeren deneylerin de  yapıldığı  birimleri,
Sorumlu Yönetici : Üretim tesislerinde tesis sorumlusu olan veteriner hekim, deney hayvanlarının kullanıldığı kuruluşların  yöneticisi konumunda olan üniversitelerde rektör, üniversite dışı kuruluşlarda başkan veya müdür, genel müdür, yönetim kurulu başkanı v.b. gibi gerçek veya tüzel kişileri,
Veteriner Hekim: Tesiste görev yapan veteriner hekimleri,
Teknisyen: Tesiste görev yapan sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknisyeni ya da teknikerleri,
Araştırmacı: Bilimsel araştırma, kontrol, test ya da eğitim amacıyla deney hayvanları üzerinde her türlü işlem yapma yetkisine sahip, yürüttüğü çalışmalar ile ilgili tüm konularda deney hayvanı kullanan laboratuvarın ait olduğu kurum ya da kuruluşa karşı sorumlu kişiyi, (teknisyen ve teknikerler hariç)
Tesis Sahibi : Üniversite, kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan üretim, kullanım ya da araştırma biriminden hukuki olarak sorumlu olan gerçek ya da tüzel kişiliği,
Temel Girişimler: Hayvanların tutulması, hareketsizleştirmesi, cinsiyet belirleme, madde verilmesi ( enjeksiyonlar, lavaj v.b.), ve vücut sıvılarından örnek alınması (kan, idrar v.b.) gibi temel uygulamalarını,
Ötanazi: Bir hayvanın kendi türüne has, en az fiziksel ve duyusal hasara uğratılarak yaşamının sonlandırılmasını,

                Uygun anestezi : Etkili anestezi yönteminin (lokal veya genel) uygulamasını

 ifade eder.

 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Deney Hayvanları Üretim Tesisleri
Kuruluş, Yerleşim, Fiziki  ve Teknik Şartlar

 

 
Kuruluş:
Madde 5.  Deney hayvanlarının üretilmesi,  yetiştirilmesi, deneysel ve diğer bilimsel amaçlar için deney hayvanı ihtiyacının karşılanması ancak üretim izni ve ruhsat almış tesisler tarafından yapılabilir. Bakanlık tarafından resmi izin verilmemiş tesislerde deney hayvanı üretimi ve yetiştirilmesi yapılamaz.

 

Yerleşim
Madde 6. Biyogüvenlik kurallarına uygun olup olmadığı komisyon tarafından yapılan inceleme ile yerleşim mahallinde karar verilir.

 

 
Fiziki ve Teknik Şartlar:
Madde 7. Deney hayvanları üretim tesisinde  yer alması gereken birimler:
İdari bölüm:
1.Sorumlu yönetici (başkan) odası
2.Veteriner hekim odası
3.Toplantı odası
 
Personel, duş, soyunma ve dinlenme odaları:
1. Personelin temiz çalışma kıyafeti giyebileceği, duş alabileceği bir soyunma odası bulunmalıdır. Bu odada yeterli sayıda dolap bulunması gereklidir.
2. Personelin idareciler dışında kalan diğer personelin dinlenebileceği bir dinlenme odası bulunmalıdır.
 
Servis alanları:
1. Yem ve altlık malzeme deposu
a) Yem, altlık malzemeleri, ilaç, sarf ve temizlik malzemeleri kesinlikle koridorlarda, laboratuvarlarda ve deney hayvanı odalarında depolanmamalıdır.
b) Yemler ve altlık malzemeleri birbirinden ayrı yerlerde depolanmalıdır.
c) Yemlerin depolandığı odalar, serin (oda sıcaklığı 21 0C’yi geçmemelidir), karanlık, nemsiz ve havalandırması iyi olmalıdır.
d) Yem çuvalları yerden uygun yükseklikte paletler üzerinde ve hava alacak şekilde yerleştirilmiş olmalıdır.
e) Yem ve altlık malzeme depolarının kapıları haşere ve yabancı rodentlerin girişini engelleyecek şekilde düzenlenmelidir.
f) Gelen yemlerin sayıları ve son kullanma tarihleri göz önünde bulundurulacaktır.
 
 
2.Tıbbi ürünler ve sarf malzemesinin depolanması:
Bu depoda bulundurulacak ilaç ve sarf malzemeleri özelliklerine, sınıflarına ve son kullanım tarihlerine göre saklanmalı ve bir kayıt sistemi dahilinde kullanılmalıdır. Amaca yönelik yeterli büyüklükte bir oda olmalı ve yeterli miktarda dolap ve ayrıca buzdolabı bulunmalıdır. İlaçlar ve tıbbi sarf malzemeleri ve küçük laboratuvar malzemeleri ve aletleri bu depoda bulundurulmalı ve ünite sorumlusunun bilgisi dahilinde alınarak kayıtlara geçirilmelidir. Kötüye kullanım potansiyeli olan ilaçlar kontrol ve kayıt altında tutulmalı, son kullanım tarihi geçen ilaçlar kullanılmamalı ve güvenli bir şekilde imha edilmelidir. 
 
3. Yedek malzeme deposu (kafes, yemlik, su şişesi ve diğer kafes ekipmanları)
Bu depoda kesinlikle kirli malzeme bulundurulmayacaktır. Yedek olarak kullanılan kafesler, su şişeleri, yemlik, aksesuarlar ve diğer ekipmanlar temizlik ve dezenfeksiyonları yapıldıktan sonra bu depoya yerleştirilecektir. Bu birimin kapısı, kullanım ve temizlik haricinde devamlı olarak kapalı tutulmalıdır.
 
4. Alet ve ekipman yıkama ve dezenfeksiyon odası (kafes, içme suyu şişesi, yemlik ve diğer ekipmanlar için)
a) Yıkama odasının yeri, deney hayvanı odaları ve depolama alanlarına göre belirlenmelidir.
b) Kafesler ve diğer malzemeler ayrı yerlerde temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
c) Yıkama ve dezenfeksiyon odasında kirli malzeme girişi ve temiz malzeme çıkışı bulunmalıdır. Temizleme ve dezenfeksiyon süreci, ekipmanların zarar görmesine engel olmak için temiz ve kirli ekipman akışının ayrılacağı şekilde düzenlenmelidir.
d) Yıkama ve dezenfeksiyon odası, yeterli genişlikte, duvarları ve zemini su geçirmez, temizlik ve dezenfeksiyon için kullanılan maddelere ve darbelere karşı dayanıklı malzeme ile kaplanmış olmalıdır. Odada sıcak ve soğuk su girişi, drenaj olmalı yeterli düzeyde havalandırma ve uygun bir yalıtım sağlanmalıdır.
e) Bu bölüm temiz yedek malzeme depolarına kolay ulaşılabilir bir yerde olmalıdır. Bu birimde yıkanan ve dezenfeksiyonu tamamlanan kafes, şişe ve diğer ekipmanlar zeminle ve diğer yüzeylerle temas etmeden en kısa zamanda yedek malzeme deposuna alınır.
f) Günlük işlerin bitiminde detaylı temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacaktır. Günlük işlerin bitmesini takiben temizlik  malzemeleri yıkandıktan sonra dezenfektanla muamele edilecek ve bir düzen içerisinde yerlerine kaldırılacaktır.  Yıpranan ve eskiyen malzemeler yenileri ile değiştirilmelidir.
g) Bu birimin kapısı kullanım ve temizlik haricinde devamlı olarak kapalı tutulmalıdır.
h) Temizlik ekipmanları bu amaç için düzenlenmiş bir alanda saklanmalıdır.
ı)  Tesis dahilindeki tüm birimler arasında günlük iş akışına göre kirli ve temiz kafes, alet, ekipman, temiz ve kirli altlık malzemeleri taşımak amacıyla özel olarak tasarlanmış ayrı tekerlekli araçlar kullanılmalıdır.
 
5. Geçici atık toplama deposu : Tüm atıklar kapalı bir sistemle geçici atık toplama deposuna ulaştırılmalıdır. Bu depo düzenli aralıklarla temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Aynı zamanda  binanın dışında olmalıdır
 
6. Koridorlar:
a) Koridorlar sabit olmayan kafes, alet ve taşınabilir diğer ekipmanların kolay geçişine izin verecek ve günlük iş akışını engellemeyecek genişlikte olmalıdır.
b) Zemin ve duvarlar darbelere, sıcak su, dezenfektan, asit ve idrar gibi maddelere karşı dayanıklı, pürüzsüz, su geçirmez, kolay yıkanabilir özellikte olmalıdır. Zeminler kaygan olmamalıdır.
c) Bariyerli yetiştirme yapılan tesislerde, çift koridor (kirli ve temiz) şeklinde olmalıdır, konvansiyonel üretim yapılan yerlerde ise tek koridor olması yeterlidir.
d) Pencereli tesislerde koridorlarda yeterli sayıda böcek ve sinek girmesini engelleyecek düzenek bulunmalı, bina her türlü haşereden uzaklaştırılmış olmalıdır.
c)Koridorlarda sabit alet ve ekipman yer almamalıdır.
d)Elektrik, su, ısıtma, havalandırma ve diğer tesisatlara ait kablo ve borular tavana yakın ve en az 2 metre yükseklikte yerleştirilmelidir.
 
 7) Muayene Odası:
1) Üretim tesisinde üretimi ve yetiştirilmesi yapılan deney hayvanlarına ait basit tanısal testlerin, muayene ve postmortem incelemelerinin yapılabilmesi ve gerektiği durumlarda numunelerin alınabilmesi için en az bir adet muayene odası bulunmalıdır. Hastalanan ve yaralanan deney hayvanlarına bakım ve tedaviler de bu odada yapılabilir. Bu birim yeterli büyüklükte, zemin ve duvarları hijyenik şartlara uygun malzeme ile kaplanmış, temiz su girişi ve kirli su gideri bulunan, yeterli havalandırma ve aydınlatması olan bir odadır. Bu odada bulunması gereken alet ve ekipmanlar; bir muayene masası, ışık kaynağı, mikroskop ve gerekli laboratuvar alet, ekipman ve malzemeleri, buzdolabı, deney hayvanı tartısıdır.
2) Bu birimin kapısı kullanım ve temizlik yapılması haricinde devamlı olarak kapalı tutulmalı ve yeterli sağlık, hijyenik önlemleri alınmalıdır.
3) Laboratuvar sayısı üretim tesisinin büyüklüğüne ve kapasitesine göre arttırılmalıdır.
 
8) Kabul ve Karantina odaları:
1) Tesise dışarıdan gelen deney hayvanlarının, diğer odalarda bulunan hayvanların yanına alınmadan önce gözlenerek kontrol ve muayenelerinin yapıldığı en az bir adet karantina odası bulunmalıdır. Bu oda/odalar diğer üretim ve yetiştirme odalarından uzakta bulunmalıdır. Söz konusu tesisteki karantina odasında bulundurulacak deney hayvanlarının türlerine uygun kafes ve bölüm olmalıdır. Duvarlar ve zemin hijyenik şartlara uygun malzeme ile kaplanmış ve yeterli havalandırma ve aydınlatmaya sahip olmalıdır.
2) Bu birim yeterli büyüklükte olmalı, zemin ve duvarlar hijyenik şartlara uygun maddelerle kaplanmış, temiz su girişi ve kirli su gideri bulunmalıdır.
3) Bu birimde görevli teknik personel diğer bütün deney hayvanı odalarından izole olarak çalışacaktır ve burada kullanılan kıyafetler ve diğer malzemeler diğer odalarda kullanılmayacaktır.
4) Karantina odalarında özel gerekli sağlık ve hijyenik tedbirlerin alınması gereklidir.
5) Bu birimin kapısının kullanım ve temizlik haricinde devamlı olarak kapalı olarak tutulması gerekmektedir.
 
9) Mekanik sistemler:
 Havalandırma sistemi, nem sistemi ve güç ünitesi için ayrılmış yeterli büyüklükteki alanlar olmalıdır.
 
Tesisin Yapısı
Madde 8. Tesisin kurulması ve çalışması konularında uyulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.
1. Konvansiyonel üretim tesislerinde tek koridor sistemi yeterlidir. Mikrobiyolojik olarak tanımlı hayvanların üretimi ve yetiştirmesinin yapılacağı tesislerde ise temiz iş akışı ve kirli iş akışının yapılabileceği böylece çapraz kontaminasyon riskini azaltabilecek şekilde çift koridor sistemi uygulanmalıdır.
2. Havalandırma, ısı ve nem sistemlerinin merkezi bir yapı ile oluşturulması ve tesiste pencerelere mümkün olduğunca az yer verilmesi gerekir ancak, pencere varsa fazla büyük olmamalı, ısı, ses ve ışık yalıtımına uygun şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca insekt ve rodentlerin içeri girmesini engellemek amacıyla gerekli önlemler alınmalıdır.
3. Deney hayvanı odalarındaki ışık sistemi ayarlanabilir zaman saatlerine bağlı olup, aydınlık-karanlık saatlerine uyulmalıdır.
4. Mikrobiyolojik olarak tanımlanmış deney hayvanlarının üretimi yapılan tesislerde giriş ve çıkışlarda çift kapı sistemi uygulanmalıdır.
5. Tesis dahilindeki hayvan odalarının bulunduğu bölümler tercihen penceresiz olmalı, varsa pencere, kapı ve drenaj kapakları sıkı bir şekilde daima kapalı bulunmalı ve düzenli aralıklarla kontrollerinin yapılması gerekmektedir.
6. Tesisin giriş bölümlerinde dezenfektan ya da antibakteriyel paspaslar kullanılmalıdır.
 
 
Deney hayvanı üretim ve yetiştirme alanları, stok odaları, kafes ve ekipmanların özellikleri :
1. Deney hayvanlarının farklı tür, ırk ve soylarda kullanılabileceği göz önünde bulundurularak, türlerine ve kullanım amaçlarına göre farklı odalarda ve kafeslerde barındırılması gerekmektedir.
2. Odaların zemin ve duvarları darbelere dayanıklı, su geçirmez, dezenfektan ve yüzey temizleyicilerine dayanıklı materyalden yapılmış olmalı ve zeminler kaygan özellikte olmamalı, yüzeylerinde girinti ve çıkıntı bulunmamalıdır. Yüzeylerin özellikle tesisat borusu, kanalizasyon borusu, kablo ve kapı gibi malzemelerle kesiştiği noktalarda kırık, çatlak, delik olmamalıdır. Zeminler; kafesler, raflar, kafes taşıyıcıları, taşıma arabaları ve diğer ekipmanların taşınması sırasında meydana gelebilecek yıpranmaya ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
3. Deney hayvanlarının barındırıldıkları odalarda bulunan prizler ve elektrik düğmeleri olmamalı var ise kapaklı olmalı ve hayvanların yetişemeyeceği bir yerde olmalıdır.
4. Kapılar, güvenlik açısından odaların içine açılmalı (eğer bir koridora açılması gerekiyor ise bir ara holün bulunması gereklidir), sabit olmayan alet ve ekipmanların geçirileceği büyüklükte, eşik ve kasalara tam olarak temas etmelidir. Eşikler, malzeme naklini engellemeyecek şekilde olmalıdır. Kapılar, aşınmaya, çürümeye ve darbelere temizlik ve dezenfeksiyona dayanıklı malzeme ile kaplanmış olmalı ve kilitlenebilir özellikte olmalıdır. Kapılarda gözlem pencereleri bulunmalı ve bu pencereler ışık geçirmeyecek şekilde kapatılmalıdır.
5. Bariyerli yetiştirme yapılan tesislerde deney hayvanı odalarının biri temiz diğeri kirli koridora açılabilir kapısı olmalıdır.
6. Tüm deney hayvanı odalarında (konvansiyonel olanlarda) gider olabilir ve gider kanallarının kapaklarının çevresinde yeterli bir meyil bulunmalı, kapak çapları ya da ızgara aralıkları 6 mm.den büyük olmamalı, kolay temizlenebilir ve tıkanmayan  özellikte olmalıdır. Odaların dezenfeksiyon ve sterilizasyonu amacıyla gaz ya da buhar gibi yöntemlerin kullanıldığı tesislerde drenaj kanallarına gerek olmayabilir.Temizlik yapılırken gözle görülen büyük kirlerin (gaita, altlık ve tüyler vb.) drenaj kanallarına atılmaması ve bu kanalların düzenli aralıklarla basınçlı su ile yıkanması gerekmektedir. Drenaj kanallarının deney hayvanlarının zarar görmesini engelleyecek şekilde yerleştirilmesi gereklidir.
7. Hayvanlara ait yiyecek, içecek veya kullanılan malzemeler ve ilaçlar,  hayvanların bulunduğu odalarda depolanmamalıdır.                             
8. Dış barınakların zeminleri toprakla, çakılla, çimle ya da benzeri bir materyalle kaplanmalıdır.
 
Mikroçevre:
1. Yetiştirmede kullanılan deney hayvanlarının barındırıldığı kafeslerin onların normal davranış ve fizyolojik fonksiyonlarını engellemeyecek boyutlarda olması ve kafeslerde tutulan hayvanların birim hayvan başına gerekli olan taban alanlarının belirlenmesi gerekir.
2. Deney hayvanına kafesler içerisinde güvenli bir ortam sağlanmalı, hayvanın kaçabileceği ve kendisine zarar vereceği şekilde olmamalıdır.
3. Deney hayvanları yemliklere ve suluklara kolay ulaşabilmeli, yemlikler ve suluklar kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılmış olmalı, yem ve su servisi kolay yapılabilecek şekilde konumlandırılmalıdır.
4. Kafesler, deney hayvanlarının dışarıdan rahatsız edilmeden gözlenebileceği şekilde olmalı (polikarbon, polipropilen vb.), kenar, köşe ve birleşim yerleri yuvarlatılmış ve aşınmaya dayanıklı malzemeden imal edilmeli, gövdeleri haricindeki bölümleri paslanmaz çelik ve sterilize edilebilir özellikte olmalıdır.
5. Rodentlerin barındırıldığı kafesler termoregülasyon özelliğine sahip olmalıdır.
6. Farelerin barındırıldıkları kafes kapaklarının tel aralığı 6 mm.’yi, ratların 12 mm. ‘yi geniş olmamalıdır.
7. Arızalı ya da paslanmış ekipmanlar deney hayvanlarının sağlığı ve güvenliği açısından tamir edilmemeli, yenileriyle değiştirilmelidir.
8. Deney hayvanları için belirlenmiş olan minimum taban alanı ve diğer ölçüleri, deney hayvanı türlerine göre Tablo  I, II, III, IV, V, VI, VII ve VIII’de verilmiştir.
 

 

 

 

Tablo I: Rodentler ve tavşanlar için minimum kafes taban alanı ve yükseklikleri.
TÜR
Kafes taban alanı (cm2)
Kafes yüksekliği
(cm)
Anne ve yavruları için kafes taban alanı(cm2)
FARE
180
15
200
SIÇAN
350
14
800
S. HAMSTERİ
180
12
650
KOBAY
600
18
1200
TAVŞAN
1 kg.
1400
30
3000
2 kg.
2000
30
3500
3 kg.
2500
35
4000
4 kg.
3000
40
4500
5 kg.
3600
40
5000
Not: “kafes yüksekliği” kafes tabanı ve üst yatay parça arasındaki dikey mesafedir.
 
Tablo II : Kediler için minimum kafes taban alanı ve yükseklikleri.
Ağırlık (kg.)
Kafes taban alanı (m2)
Kafes yüksekliği (cm)
Anne ve yavruları için kafes taban alanı(cm2)
0.5 - 1
0.2
50
-
1 - 3
0.3
50
0.58
3 - 4
0.4
50
0.58
4-  5
0.6
50
0.58
 
 
 
Tablo III : Köpekler için minimum kafes taban alanı ve yükseklikleri.
Omuz yüksekliği (cm)
Kafes taban alanı (m2)


 
Alışveriş Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Sepeti Boşalt Sepetime Git
 
 
İletişim Bilgileri
Tel : 0532 502 52 02 - 0224 413 10 10
Faks : 0224 413 10 10
Bize Ulaşın   
 
Anasayfa  |  Hakkımızda  |  Banka Hesap Numaralarımız  |  İletişim

Sanal Pet Market ( ÇİMPET - K9 ve CAVİA - Guinea Pig Üretim Satış Çifliği)
Tüm Hakları Saklıdır © 2010

ÇİMPET ÇİFLİĞİ - Hasanağa Mah. M.Kemalpaşa Cd. No: 52 Nilüfer/BURSA
0532 502 52 02 - 0224 413 10 10